Mereka Mendapatkan Kebebasan Dalam Islam

Betapa beratnya Baginda Rasulullah Shallahu alaihi wa salam, menjelang hijrah ke Madinah. Selama tiga tahun diboikot, sampai menghadapi peceklik, dan kekurangan makanan. Bukan hanya diboikot. Baginda Rasulullah Shallahu alaihi wa salam, menerima takdir, ditinggalkan isterinya yang amat Beliau cintai, dan menjadi tulang punggung dalam dakwah. Taka lama, paman Beliau, yang melindungi dari serangan orang kafir Qurays, Abu Thalib, meninggal. Lengkap cobaan yang diterima Baginda Rasulullah Shallahu alaihi wa salam.

Sebelum Baginda Rashulullah Shallahu alaihi wa salam tiba di Madinah, sudah terlebih dahulu sahabat Mush’ab bin Umair, yang menjadi ‘pembuka’. Mempersiapkan penduduk Madinah, saat Baginda Rasul di kota yang indah dan sejuk itu, penduduk Madinah atau kaum Anshor, menerima dengan kebahagiaan. Perjalanan Baginda Rasul dari Makkah ke Madinah, bukanlah perjalanan yang mudah, tanpa tantangan. Karena, perjalanan itu jauh, dan berliku, guna menghindari kejaran orang kafir Makkah, yang tidak ingin membiarkan Rasulullah Shallahu alaihi wa salam, pergi dari Makkah dengan selamat.

Kalau kita pergi haji melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah, merasakan panjangnya dari antara kedua kota itu. Mungkin antara Jakarta – Yogya. Perjalanan yang ditempuh dengan kendaraan yang, dan melalui jalan highway,yang lebar, sehingga jauhnya jarak itu, tak terasa dan menjadi lama. Tapi, kala Rasulullah Shallahu alaihi wa salam melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, yang hanya menggunakan kendaraan onta, dan kadang berjalan kaki, disertai teriknya matahari gurun, dapatlah kita membayangkan, betapa beratnya perjuangan Rasulullah Shallahu alaihi wa salam, menegakkan risalah yang diterimanya dari Allah Rabbul Alamin. Continue reading

Sahabat Nabi

Sahabat Nabi, dari kata shahabah (ash-shahaabah, الصحابه) adalah mereka yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangannya dan meninggal dalam keadaan Muslim.

Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi’i pernah berkata:

“Ash-Shabi (sahabat) ialah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan Islam”

Kebanyakan muslim mendefinisikan para sahabat sebagai mereka yang mengenal Nabi Muhammad SAW, mempercayai ajarannya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Para sahabat utama yang biasanya disebutkan hingga 50 sampai 60 nama, yakni mereka yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat disebut pula murid Nabi Muhammad. Continue reading

Hari Kiamat

Hari Kiamat merupakan hari yang digambarkan sebagai musnahnya seluruh alam dan bumi dan kebangkitan semula. Kiamat berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu قيام yang bermaksud bangkit atau bangun. Ia merupakan satu kepercayaan dalam agama Ibrahim, termasuk Yahudi, Kristian dan Islam. Continue reading