Nabi Dzulkifli AS (ذوالكفل)

Dzulkifli (bahasa Arab: Dhū’l-Kifl ذو الكفل ) atau Zulkifli adalah salah satu nabi dalam ajaran Islam yang diutus kepada kaum Rom. Beliau diutus untuk mengajarkan tauhid kepada kaumnya yang menyembah berhala supaya menyembah Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah, dan membayar zakat. Beliau meninggal ketika berusia 95 tahun.

Beberapa umat muslim masih mempertanyakan statusnya sebagai nabi. Tetapi ada juga sejumlah umat muslim yang percaya bahwa ia adalah orang beriman dan penyabar yang disebutkan dalam Al-Qur’an namun bukan seorang nabi. Continue reading