Media Informasi. Teman atau Lawan Umat Islam

Media informasi merupakan sebuah sarana yang ampuh untuk mengarahkan ummat baik ke jalan yang kebenaran atau ke jalan kesesatan.

Semenjak keruntuhan Khalifah Utsmaniah di turki di awal abad 20 silam, musuh-musuh islam dengan gencarnya melancarkan serangan melalui media massa untuk melumpuhkan kekuatan negeri-negeri islam. Bangsa-bangsa Arab yang sebelumnya bersatu dalam satu khalifah, akhirnya tercerai berai menjadi negara-negara kecil. Kini ketika negeri-negeri islam itu dihancurkan oleh musuh-musuh islam kita tidak dapat berbuat banyak. Semua itu tidak terlepas dari peran media informasi yang sebagian besar dikuasai oleh musuh-musuh islam.

Dan saat ini pun dengan mudahnya mereka (musuh-musuh islam) mengalihkan pandangan umat muslim di dunia ini menuju dua negara Austria dan swiss, dimana perhelatan EURO 2008 sedang berlangsung. Sehingga beberapa hari terakhir ini mungkin dari kita hanya sedikit yang tahu kalau Israel semakin brutal membunuh rakyat Palestina dan juga rencana Israel untuk menyerang Iran. Belum lagi kasus penistaan Al-Quran yang juga telah dilakukan oleh tentara Amerika. Itu semua terjadi ketika kita sudah terlena dengan propaganda mereka. Continue reading