Zakat Perhiasan Anda

Pertanyaan :

Bagaimana cara mengeluarkan zakat perhiasan yang telah memenuhi syarat wajib zakat? Continue reading