Utsman bin Affan

Utsman bin Affan (bahasa Arab: عثمان بن عفان) (sekitar 574 – 656) adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ke-3. Usman adalah seorang yang saudagar yang kaya tetapi sangatlah dermawan. Dialah yang berjasa membeli sumur dari orang Yahudi yang memonopoli air di Madinah. Beliau juga berjasa dalam hal membukukan Al-Qur’an. Beliau adalah kalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 hingga 656.

Advertisements
%d bloggers like this: