Beberapa Karunia Allah Kepada Nabi Daud

Allah mengutusnya sebagai nabi dan rasul mengaruniainya nikmah, kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.

Kepadanya diturunkan kitab “Zabur”, kitab suci yang menghimpunkan qasidah-qasidah dan sajak-sajak, serta lagu-lagu yang mengandungi tasbih dan pujian-pujian kepada Allah, kisah umat-umat yang dahulu dan berita nabi-nabi yang akan datang, di antaranya berita tentang datangnya Nabi Muhammad SAW.

Allah menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud tiap pagi dan senja.

Burung pun turut bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud berulang-ulang.

Nabi Daud diberi peringatan tentang maksud suara atau bahasa burung-burung.

Allah telah memberinya kekuatan melunakkan besi, sehingga ia dapat membuat baju-baju dan lingkaran besi dengan tangannya tanpa pertolongan api.

Nabi Daud telah diberikannya kesempatan menjadi raja memimpin kerajaan yang kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh musuh, bahkan sebaliknya ia selalu memperolehi kemenangan di atas semua musuhnya.

Nabi Daud dikaruniakan suara yang merdu oleh Allah yang enak didengar sehingga kini ia menjadi kiasan bila seseorang bersuara merdu dikatakan bahawa ia memperolehi suara Nabi Daud.

Kisah Nabi Daud dan kisah Sabtunya Bani Isra’il terdapat dalam Al-Quran surah “Saba'” ayat 11, surah “An-Nisa'” ayat 163, surah “Al-Isra'” ayat 55, surah “Shaad” ayat 17 sehingga ayat 26 dan surah “Al-‘Aaraaf” ayat 163 sehingga ayat 165.

%d bloggers like this: